Dưới đây là toàn bộ quy trình tuyển dụng thám tử tư tại công ty Thám tử tư Đức Nghĩa.

Bước 1: Tiếp nhận và lựa chọn hồ sơ tiềm năng

Bộ phận Nhân sự của Công ty Thám tử tư Đức Nghĩa sẽ tiếp nhận và sàng lọc kỹ càng các hồ sơ ứng tuyển, nhằm lựa chọn ra những ứng viên phù hợp nhất với yêu cầu tuyển dụng hiện tại và giữ lại hồ sơ của những ứng viên tiềm năng. Các ứng viên phù hợp sẽ được ưu tiên liên hệ để sắp xếp phỏng vấn.

Bước 2: Tiến hành phỏng vấn trực tiếp

Tùy thuộc vào đặc thù chuyên môn của từng vị trí cần tuyển dụng, công ty sẽ tổ chức các buổi phỏng vấn với đội ngũ nhân sự khác nhau để đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên. Ứng viên sẽ trải qua các vòng phỏng vấn để chúng tôi có thể đánh giá một cách chính xác nhất.

Bước 3: Thỏa thuận hợp đồng

Sau khi qua vòng phỏng vấn, cán bộ nhân sự và ứng viên được chọn sẽ cùng nhau thảo luận về điều kiện làm việc và mức lương, nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cả hai bên.

Bước 4: Hướng dẫn hòa nhập vào đội ngũ

Bộ phận Nhân sự sẽ giới thiệu ứng viên mới với các quy định và văn hóa công ty, cũng như giới thiệu họ với các phòng ban khác trong công ty. Ngoài ra, công ty sẽ cung cấp đầy đủ các công cụ và dụng cụ làm việc cần thiết để ứng viên mới có thể hòa nhập nhanh chóng và hiệu quả vào môi trường làm việc mới.